Izgradnja Đakovačke katedrale

Izgradnja Đakovačke katedrale

Jedan od simbola našeg predivnog grada je naravno Đakovačka Katedrala. Kroz povijest je definirala naš grad kao crkveno središte i samim time imala veliki utjecaj na naš grad. Cilj ovog bloga je proširiti znanje o povijesti našeg grada! Đakovačka katedrala stolna je...
Kratka povijest Đakova do J.J.Strossmayera

Kratka povijest Đakova do J.J.Strossmayera

Današnja istraživanja pretpovijesne naseljenosti na tlo Đakovštine pokazuju da se tragovi pojave čovjeka ovdje mogu utvrditi iz razdoblja sredine neolita. Po neolitskim nalazištima može se zaključiti da su neolitski stanovnici bili poljoprivrednici sa svojim...
Đakovački velikani, J.J Strossmayer i Luka Botić

Đakovački velikani, J.J Strossmayer i Luka Botić

Josip Juraj Strossmayer i Luka Botić su jedni od velikana našeg grada. Obilježili  su Đakovo kao što ga je malo tko obilježio i oblikovao za daljnju budućnost.  Kroz ovaj blog želimo Vam približiti živote Josipa Juraja Strossmayera i  Luke Botića pobliže dati uvid i...